Chính sách thuế chuyển nhượng bất động sản chưa công bằng

Ngày đăng

Nhiều ý kiến cho rằng thu thuế chuyển nhượng bất động sản hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, cần điều chỉnh để đảm bảo công bằng, góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Không công bằng 

Đánh giá về chính sách điều tiết về đất đai hiện nay, bà Nguyễn Thị Cúc – nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam cho biết chính sách điều tiết thuế, phí, thu ngân sách Nhà nước từ đất đai là phức tạp và đa dạng nhất.

Bà Cúc cho biết, các khoản thu điều tiết đất đai hiện nay bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; lệ phí trước bạ; thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất 2% đang có những bất cập. Bởi lẽ, theo quy định trên, khi giá bất động sản đóng băng, giảm nhanh thì người chuyển nhượng bị thua lỗ vẫn phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cũng cho biết, do quy định giá đất tính thuế thu nhập cá nhân là giá theo hợp đồng mua bán 2 bên, trường hợp giá hợp đồng thấp hơn giá thị trường thì áp giá tính thuế theo giá đất do UBND tỉnh, thành phố quy định.

Quy định này dẫn đến tình trạng thất thu thuế do khai giá thấp để tránh thuế, đặc biệt là giá đất do UBND tỉnh, thành quy định không kịp theo tốc độ thay đổi của giá bất động sản, quy định chênh lệch giữa các tuyến đường trong cùng phường, quận.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, bà Cúc cũng chỉ ra thu nhập đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất cơ bản, hiện hành là 20%, không được hưởng ưu đãi (trừ nhà ở xã hội).

Theo đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản có lãi mà hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước lãi chuyển nhượng bất động sản theo quy định và không được bù trừ số lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh bất động sản với lỗ hoạt động kinh doanh khác.

Bà Cúc cho rằng quy định này chưa công bằng với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, gây bất cập và thiếu chủ động tài chính cho doanh nghiệp.

Cần chính sách điều tiết hợp lý

Trong khi đó, chia sẻ mới đây, đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình cho rằng việc thu thuế thực tế vẫn chỉ đạo trong chống thất thu thuế và hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản còn chung chung, chưa giải quyết được các nhiệm vụ nêu trên.

https://diendandoanhnghiep.vn/media/uploaded/500/2022/08/08/1-thue-mua-ban-chuyen-nhuong-nha-dat.jpg

Chính sách điều tiết thuế chuyển nhượng bất động sản cần được điều tiết hợp lý

Việc thiếu các giải pháp rõ ràng, cụ thể về pháp lý, kỹ thuật vô tình dẫn đến nguy cơ làm công cụ, phương tiện để cho một số cơ quan, tổ chức có điều kiện nhũng nhiễu, trục lợi, tham nhũng, tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Vị đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai, về thuế, trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường đúng như quy định của Luật Đất đai.

Trong đó, UBND các tỉnh, TP phải cập nhật đúng, đủ và kịp thời giá đất theo sát giá thị trường vào bảng giá đất của Nhà nước để làm căn cứ tính thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và tính chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất cho người dân để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong các mối quan hệ này.

Đồng thời, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phải quy định rõ ràng, cụ thể các biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định của pháp luật để cơ quan thuế địa phương thực hiện đảm bảo tính thống nhất, công khai, minh bạch, tránh tình trạng lạm quyền, nhũng nhiễu, góp phần đưa thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Cúc kiến nghị cá nhân có hóa đơn chứng từ và chứng minh chuyển nhượng bất động sản bị lỗ sẽ không phải nộp thuế trên doanh thu chuyển nhượng 2%.

Bên cạnh đó, nên sửa đổi theo hướng doanh nghiệp được chủ động bù trừ lãi, lỗ của hoạt động kinh doanh bất động sản với hoạt động sản xuất kinh doanh khác để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, bà Cúc cũng đề xuất cần nghiên cứu ban hành chính sách điều tiết hợp lý; xây dựng chính sách thuế theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ xác định rõ đối tượng chịu thuế tài sản, đất đai, số thuế phải nộp.

Nguồn: Theo Diệu Hoa diendandoanhnghiep.vn

https://diendandoanhnghiep.vn/chinh-sach-thue-chuyen-nhuong-bat-dong-san-chua-cong-bang-228474.html