TÀI CHÍNH

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Ngay từ những ngày đầu thành lập và trong quá trình mở rộng hệ thống công ty thành viên, liên kết, chủ trương không ngừng mở rộng trong lĩnh vực đầu tư Tài chính và xây dựng một nền tài chính vững mạnh là định hướng chiến lược của Công Ty Ngọc Viễn Đông. Các hoạt động đầu tư tài chính của Công Ty được dựa trên nguyên tắc hiệu quả, đòi hỏi tối đa hóa việc sử dụng các nguồn vốn nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường và mang lại hiệu quả cao.
Trên nguyên tắc đó, Công Ty đã thiết lập hệ thống thành viên hoạt động liên kết tạo thành một chuỗi khép kín từ pháp lý, thiết kế, xây dựng, thẩm định giá đến phân phối, môi giới giúp nâng cao hiệu quả đầu tư bất động sản, giảm chi phí, giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
 Ngọc Viễn Đông đặc biệt chú trọng hoạt động M&A các công ty, dự án tiềm năng và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng các yếu tố ngoại lực này trong định hướng phát triển chung của cả Tập đoàn và thu về lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.
Với chủ trương linh hoạt trong việc tăng/thoái vốn đầu tư, bám sát theo tình hình thực tế nhằm tối ưu việc sử dụng vốn, chính sách đầu tư tài chính của Công Ty Ngọc Viễn Đông luôn duy trì được sự ổn định, đảm bảo quản lý tốt rủi ro dòng vốn và mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông.