Sẽ thu thuế đất theo giá thị trường

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định “sẽ thu thuế đất theo giá của thị trường” tại cuộc giao ban báo chí ngày 17/8. Theo Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, căn cốt xảy ra tham nhũng, khiếu kiện...

Đọc tiếp