TP.Thủ Đức: Khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM

Vừa qua, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 318/2022 về việc triển khai đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP giai đoạn 2020 – 2035”. Song hành với vai trò là khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM, TP....

Đọc tiếp